Tag: शुल्क

डाक्टर पढ्न अब झन् महँगो , सरकारले बढायो शुल्क

अब डाक्टर पढ्न झन् म हँगो हुने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चि कित्सा शिक्षाको स्नातक त हको लागि शुल्क ब ढाएको हो । आयोगले ए मबिबिएस/बि डिएस कार्यक्रमका लागि नयाँ शूल्क निर्धारण गरेको हो। जस अनुसार आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ का लागि उपत्यकामा एमबिबिएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० […]

पूरा पढ्नुहोस्